02 mrt 2020 10:06

2 euro herdenkingsmunt om te sensibiliseren rond plantengezondheid

2020 is het Internationaal jaar van de plantengezondheid. Om dit onder de aandacht te brengen, nodigen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Financiën de journalisten uit op de voorstelling van dit jaar en de 2 euro herdenkingsmunt ter ere van de plantengezondheid.

Planten zorgen voor de lucht die we inademen en vormen het leeuwendeel van de voedingswaren die we verbruiken. We moeten waken over hun goede gezondheid om de duurzaamheid van onze landbouw onze voedingssystemen en veilige handel en verkeer[VHL1]  te garanderenen tegelijkertijd het milieu en de ecosystemen te beschermen. Maar de gezondheid van de planten is meer en meer bedreigd. Om de bevolking te sensibiliseren voor het belang van de plantenbescherming[VHL2] , zullen gedurende het ganse jaar zowel Internationale, Europese als Belgische initiatieven het licht zien. Deze Belgische[VHL3]   actie is eerder van symbolische aard, namelijk het uitbrengen van een nieuwe 2 euro herdenkingsmunt.

Wanneer ? Donderdag 5 maart 2020 om 11 u.

Waar ? Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29 te 1000 Brussel

Programma

  • 11 u. toespraak door Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
  • 11 u. 15 toespraak door Stella Kyriakides, Europees Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid
  • 11 u. 30 toespraak door Rodrigo De Lapuerta Montoya, Directeur van het verbindingsbureau Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met de Europese Unie en België
  • 11 u. 45 toespraak door Ralf Lopian, Voorzitter van het internationaal stuurcomité “International Year of Plant Health 2020”
  • 12 u. 15 voorstelling van de 2 euro herdenkingsmunt door Ingrid van Herzele, Muntmeester   bij de Koninklijke Munt van België
  • 12 u. 30 receptie  

 [VHL1]Veilige handelen verkeer(van goederen en mensen) en economische groei is onderdeel van de objectieven

 [VHL2]Duid de doelstelling van FOD aan in dit gebeuren

 [VHL3]Er lopen al een hele reeks van activiteiten maar dit is het eerste initiatief  open voor publiek in België