23 apr 2015 12:32

20 jaar succesvol internationaal milieubeleid in België

Op 27 april viert het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) zijn twintigste verjaardag, samen met de Belgische ministers van leefmilieu en verschillende Europese grote namen.

Al twintig jaar spreekt België met één stem in de Europese en internationale organisaties. Deze sterke en gecoördineerde stem maakt het mogelijk om op tal van onderhandelingen een positieve invloed uit te oefenen, in die mate dat aan de reputatie van de Belgische milieu-onderhandelaars niet meer hoeft te worden getwijfeld. Hoe slaagt België er dan in om, in een land waar de bevoegdheden op het vlak van milieu tussen de gewesten en de federale overheid verdeeld zijn, een sterk, gemeenschappelijk standpunt, gebaseerd op de lokale, economische en sociale omstandigheden, te bepalen en te verdedigen?


Dit is de taak van het CCIM, dat alle overheden en administraties die bevoegd zijn op het vlak van milieu samenbrengt. Dit comité werkt als een netwerk en laat de verschillende Belgische experts samenwerken rond de milieuproblematiek, ongeacht het bevoegdheidsniveau waartoe ze behoren en ongeacht de thema’s die ze opvolgen. De beroepsverenigingen en de ngo’s, die regelmatig worden geïnformeerd en geconsulteerd door de experts van de administraties, zijn ook sleutelactoren in dit ruime overleg.


Op 27 april geven de Belgische milieuoverheden het woord aan enkele grote namen. De directeur van het Europees Milieuagentschap, de Belgische Hans Bruyninckx, zal de staat van het milieu 20 jaar geleden vergelijken met hoe het er vandaag aan toe is. De vorige Europese Commissaris van Leefmilieu, Janez Potocznic, brengt zijn visie op het beleid dat gevoerd zal moeten worden om klimaat, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Tot slot zullen vijf van de zes Belgische ministers bevoegd voor leefmilieu de problemen en uitdagingen rond milieu bespreken en discussiëren over de ideeën die ons land op het internationale en Europese toneel wil voorleggen.

 

De bescherming van het leefmilieu mobiliseert ook jongeren. In de marge van dit evenement zullen leerlingen van het IHECS en de ULB hun visie op het CCIM brengen, geïllustreerd aan de hand van een poster. U kan zelf mee het beste voorstel kiezen. 

 

Dit evenement is een unieke gelegenheid om poolshoogte te nemen van het milieubeleid in ons land en om diegenen te ontmoeten die zich dagelijks inzetten voor het milieu.

 

We hopen u te mogen verwelkomen op 27 april!

 

Adres:  Auditorium BEL- Leefmilieu Brussel - Site Tour & Taxis
Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Vertaling door tolken FR/NL/EN.


Verschillende videogetuigenissen van belanghebbenden en overheden zullen het programma opluisteren.

U vindt het programma van het evenement in bijlage.

 

Perscontacten:

Voor vragen voor een interview met:
Mevrouw Fremault: Adel LASSOULI - 0498 918 450. 
Mevrouw Schauvliege: Jan PAUWELS  - 0495 891 567.
Mme Marghem : Ingrid VAN DAELE - 0470 320 262.
De heer Furlan : Jean FASSIAUX - 0474 468 782.
De heer Di Antonio : Marie MINET - 0479 888 475.

Voor algemene vragen: Sven HEYNDRICKX - 0473 83 64 90.