18 apr 2008 18:10

200 veehouders dienen een dossier voor vrijstelling van betaling van sociale bijdragen in

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

200 veehouders die door blauwtong werden getroffen, hebben een dossier ingediend voor vrijstelling van betaling van sociale bijdragen.

Het gaat om 42 Nederlandstalige en 158 Franstalige aanvragen.

Op 21 april, 5 mei, 6 mei en 2 juni 2008 zal de commissie voor vrijstelling van bijdragen daarover een beslissing nemen.

De toegekende vrijstellingen zullen betrekking hebben op het eerste kwartaal van 2008 en de 4 kwartalen ervoor. Om op de maatregel een beroep te kunnen doen, moesten getroffen veehouders bij hun sociaal verzekeringsfonds een schriftelijke aanvraag indienen.

Tegelijkertijd zorgde minister Sabine Laruelle ervoor dat de veehouders een aanvraag tot uitstel van betaling van sociale bijdragen konden indienen, en dat voor de eerste drie kwartalen van 2008

Er werden meer dan 340 verzoeken tot uitstel van betaling ingediend.

Dankzij die maatregel krijgen getroffen veehouders één jaar tijd om hun sociale bijdragen voor de betrokken kwartalen te betalen, zonder verhogingen wegens laattijdige betaling. Het uitstel zal ook geen invloed hebben op de sociale zekerheidsrechten van de veehouders.

Deze sociale maatregelen zijn een bijkomend initiatief van minister Sabine Laruelle bovenop de vaccinatiecampagne tegen blauwtong die over enkele weken van start gaat. Ze spelen concreet in op het financiële verlies dat bepaalde veehouders als gevolg van blauwtong leiden.