21 mrt 2004 18:00

20.000 personen aan een woning helpen

Op voorstel van Mevrouw Marie Arena, Minister van Sociale Integratie, keurde de Ministerraad het plan tot het subsidiëren van de OCMW's die huurwaarborgen toekennen om personen met een laag inkomen in staat te stellen een woning te huren.

Op voorstel van Mevrouw Marie Arena, Minister van Sociale Integratie, keurde de Ministerraad het plan tot het subsidiëren van de OCMW's die huurwaarborgen toekennen om personen met een laag inkomen in staat te stellen een woning te huren.

DE MAATREGEL IN HET KORT De OCMW's die, in het raam van hun opdracht van sociale bijstand, een huurwaarborg toekennen onder de vorm van een bankwaarborg, een borgstellingbrief of een bedrag op een rekening zullen een forfaitaire federale tussenkomst van 25,00 ? per waarborg krijgen. DE CONTEXT In het regeerakkoord wordt benadrukt hoe moeilijk het is voor gezinnen zonder inkomen of met een laag inkomen om een behoorlijke woning te vinden. Dit feit vergroot bovendien de sociale uitsluiting. Het Nationaal actieplan voor Sociale Insluiting 2003-2005, aangenomen door de Ministerraad van 5 september 2003, stelde dat de toegang tot huisvesting een prioriteit vormde. Het bedrag van de huurwaarborg is een van de factoren die de toegang tot huisvesting verhinderen voor bepaalde personen met een laag inkomen. Daarom nemen de OCMW's, in het raam van de sociale bijstand die ze inzake huisvesting verlenen, de huurwaarborgen van de gebruikers ten laste. Op verschillende wijzen : sommige OCMW's stellen zich borg, andere kennen de door de eigenaar gevraagde huurwaarborg als steun toe, nog andere werken met bankwaarborgen. Maar dit beleid vereist vanzelfsprekend het blokkeren van omvangrijke geldbedragen op bankrekeningen. Ook de bankwaarborg veroorzaakt kosten. De begrotingen van de OCMW's moeten deze aanzienlijke bijkomende lasten dragen. De Minister van Maatschappelijke Integratie heeft beslist de OCMW's financieel te steunen opdat ze deze maatregelen verder zouden ontwikkelen en aldus meer mogelijkheden kunnen bieden aan gezinnen met veel kinderen en aan personen zonder inkomen of met laag inkomen voor het snel verkrijgen van een huurwaarborg. Dat moet de verhuurders geruststellen en bijgevolg aan deze personen toegang verlenen tot een behoorlijke woning. Deze maatregel is een aanvulling en een versterking van het project van de Minister voor Sociale Integratie tot de uitbreiding van de " installatiepremie " voor daklozen tot de begunstigden van sociale bijstand en tot personen met een laag inkomen. Deze installatiepremie mag inderdaad niet gebruikt worden voor het betalen van een huurwaarborg. Het was dus noodzakelijk de OCMW's aan te moedigen om de huurwaarborg samen te stellen. DE VOORSTELLEN De OCMW's krijgen een forfaitaire federale subsidie van 25 ? per toegekende huurwaarborg, in het raam van hun opdracht van sociale bijstand, onder vorm van een bankwaarborg, een borgstellingbrief of een door het OCMW op een rekening geplaatst huurwaarborgbedrag. Dit bedrag van 25 ? stemt overeen met de gemiddelde kosten voor het samenstellen en beheren van een bankwaarborg bij verschillende banken. Het aantal aan de OCMW's toegekende subsidies voor het toekennen van huurwaarborgen wordt berekend op basis van het aantal begunstigden van een leefloon op 1 januari van elk jaar : er wordt een subsidie toegekend per vier begunstigden van het leefloon. De federale tussenkomst houdt ook een verplichting in: de persoon die de waarborg krijgt moet deze binnen een bepaalde termijn opnieuw bijeenbrengen. DE BEGUNSTIGDEN EN DE KOSTPRIJS De doelgroep van deze maatregel omvat de door de OCMW's gesteunde personen en de personen die niet in staat zijn een huurwaarborg te betalen. Vandaag ontvangen bijna 80.000 personen een leefloon en de subsidie wordt toegekend per schijf van vier leeflonen, hetgeen inhoudt dat er ongeveer 20.000 aanvragen om tussenkomst in de huurwaarborg kunnen worden gesteund, voor een totaal budget van een half miljoen ?. Deze voorziening streeft, samen met de uitbreiding van de installatiepremie tot de daklozen, naar het waarborgen van gemeenschappelijke minimumrechten voor de toegang tot huisvesting van de meest achtergestelde bevolkingsgroepen.