06 nov 2003 17:00

20031106-Agenda Ministerraad van 7 november 2003

Hierna volgt de agenda van de Ministerraad van
vrijdag 7 november 2003.

Aansluitend zal er vanaf 15.00 uur een persbriefing doorgaan in de Wetstraat 16 (ingang: Hertogstraat).

Hierna volgt de agenda van de Ministerraad van vrijdag 7 november 2003. Aansluitend zal er vanaf 15.00 uur een persbriefing doorgaan in de Wetstraat 16 (ingang: Hertogstraat).

A.8.Begrotingsdiscipline - Federale Overheidsdienst Justitie - TONGEREN - Aankoop van meubilair voor de Rechtbank van eerste aanleg. 2003A02140.026 Minister van Justitie A.9.Begrotingsdiscipline - Federale Overheidsdienst Justitie - BRUSSEL - Diensten van het Parket en van de Onderzoeksrechters - Opfrissings-werkzaamheden en werken in verband met de elektriciteit op de 1ste en 2de verdieping van het gebouw, gelegen Quatre Brasstraat 13. 2003A02140.024 Minister van Buitenlandse Zaken A.10.Begrotingsdiscipline - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Aankoop van informaticaprogramma's. 2003A30130.098 Minister van Financiën A.11.Begrotingsdiscipline - Regie der gebouwen - Investeringsdossier (Koninklijk Instituut voor natuurwetenschappen van België). 2003A64130.045 ALGEMEEN BELEID Minister van Landsverdediging A.12.Dossier MRMP-N 4ZS003-000 betreffende het onderhoud van het systeem "schroefas met variabele spoed" gebruikt aan boord van de "Tripartite" mijnenjagers van de marinecomponent. 2003A05130.096 Minister van Landsverdediging A.13.Dossier MRMP-V/A3-3VW008 voor de verwerving "Joint Defense" van noodradiobakens voor luchtvaartbemanningen, bijhorend materieel en specifieke logistieke steun en diensten. 2003A05130.100 Minister van Landsverdediging A.14.Dossier 4CA503 betreffende de aankoop van bijkomende licenties "ILIAS" in het kader van de veralgemening van deze logistieke applicatie binnen Defensie met een vaste schijf in 2004 en een voorwaardelijke schijf in 2005. 2003A05130.099 Minister van Financiën B.15.Federale Overheidsdienst Financiën - Bepaling van de administraties die de eenheid van de rechtspraak verzekeren. 2003A20180.037 Minister van Financiën B.16.Plan Coperfin - Informaticaprojecten - Globale prioriteitennota. 2003A20130.101 Minister van Financiën B.17.BRUSSEL - Vestiging van de Secretariaten, de Cellen van algemeen beleid en de Beleidsraden. 2003A20140.022 Minister van Financiën B.18.BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking - Voltooiing van het "Egmont"-project - Bouw van "Egmont II" en aanpassing van het Egmontpaleis - Alternatieve financiering. 1991D63460.004 Minister van Financiën B.19.BRUSSEL - Federale Overheidsdienst Financiën - Groepering van de drukkerijen - Huur van een gebouw, gelegen Luttrebruglaan 74. 2003A20140.025 Minister van Financiën B.20.BRUSSEL - Raad van State - Huur van bijkomende kantoorruimte, gelegen Wetenschapsstraat 37.2000A64140.184 ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van Energie B.21.Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied voor hun nieuwe transportinfrastructuren erkend als zijnde van Nationaal of Europees belang en noodzakelijk om hun ontwikkeling op lange termijn mogelijk te maken. 2003A42450.018 Minister van Mobiliteit B.22.Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg. 2002A61460.359