30 jun 2014 16:01

2013: een scharnierjaar voor de RSZ

Vandaag verschijnt het jaarverslag 2013 van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). 2013 was een strategisch belangrijk jaar. Ook in de toekomst blijft de RSZ zijn centrale rol spelen in het hervormde België.

Na de staatshervorming

De zesde staatshervorming verschuift het doelgroepenbeleid naar de gewesten. Daarbij behoudt de RSZ zijn centrale. Bovendien wordt hij voortaan ook een operator van het regionale arbeidsmarktbeleid. Dat veronderstelt een nauwe samenwerking met de gewesten. Daarom heeft de RSZ een samenwerkingsprotocol afgesloten, waarin hij de gewesten zijn juridische en technische expertise ter beschikking stelt. Samen met de gewesten bereidt de RSZ zich voor op die nieuwe samenwerking. Tegelijk informeert de RSZ de werkgevers en sociale dienstverrichters, zodat ook zij tijdig klaar zijn voor deze nieuwe bestuurlijke realiteit.

Het nieuwe werken

De RSZ heeft altijd al veel ingezet op motivatie, resultaat en tevredenheid van medewerkers. Toch was 2013 in dat opzicht een extra belangrijk jaar. In oktober gaf de RSZ het startschot voor ‘het nieuwe werken’. Onder de noemer ‘vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid’ komen vijf grote projecten samen. Voortaan hebben RSZ-medewerkers de mogelijkheid om een dag per week thuis te werken. Ook hebben ze toegang gekregen tot de sociale media. Nieuwe deontologische krachtlijnen bieden medewerkers duidelijkheid in de veranderende context. De nieuwe loopbaan en het meer prestatiegerichte evaluatiesysteem sluiten naadloos aan bij de nieuwe filosofie.

Voortdurende vernieuwing

De voorbije vijftien jaar voerde de RSZ een indrukwekkend programma van e-governementprojecten uit. Na de invoering van de elektronische tewerkstellingsaangifte Dimona (1999) werd in 2003 de papieren RSZ-aangifte definitief afgeschaft. Daarna volgden de elektronische tewerkstellingsaangifte Limosa (2007) en Student@work (2012).

In 2013 ging dat traject onverminderd door. Met de onlinedienst Horeca@work voorzag de RSZ in het praktische, gebruiksvriendelijke instrument dat nodig is om de loonlastenverlaging voor de horeca uit te voeren. En met Dimona Mobile is een nieuwe, belangrijke stap gezet in het mobiel toegankelijk maken van de onlinediensten.

Sociale dumping

De RSZ droeg in 2013 ook in belangrijke mate bij tot de strijd tegen sociale dumping, een belangrijk maatschappelijk probleem. De doorgedreven analyses van de RSZ-fraude-experten maken het mogelijk om onregelmatigheden sneller en vooral gerichter op te sporen. Met deze aanpak kan de RSZ in de toekomst een pragmatische en succesvolle aanpak van de sociale fraude en dumping ondersteunen.

www.rszjaarverslag.be