11 mei 2015 17:02

2.123.596 voorstellen van vereenvoudigde aangifte

Dit jaar verstuurt de FOD Financiën in totaal 2.123.596 voorstellen van vereenvoudigde aangifte. De burgers die zo’n voorstel in de bus krijgen hoeven zelf geen belastingaangifte meer in te vullen noch op papier noch via Tax-on-web.
Vanaf vandaag tot 27 mei verstuurt Financiën die voorstellen.
 


 

Indien het voorstel alle juiste gegevens bevat dan hoeft de burger helemaal niets meer te doen. Wanneer dat niet zo is dan meldt hij of zij dit via Tax-on-web of met het antwoordformulier of tijdens een bezoek aan onze diensten. Verleden jaar was er slechts in 7 % van de gevallen iets onjuist of onvolledig.
 

Vijf jaar geleden startte Financiën, na een proefproject, met het verzenden van zogenaamde voorstellen van vereenvoudigde aangifte. Toen waren het er 724.015. Ondertussen zijn het er 3 maal meer.
 

Zie ook: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte2015/voorstel_van_vereenvoudigde_aangifte/.