18 mei 2018 13:12

25 kaarsjes voor het Biodiversiteitsverdrag

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het Biodiversiteitsverdrag werd ondertekend. Dit verdrag was een grote stap voor het behoud en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit. Deze verjaardag is een gelegenheid om even terug te blikken op de acties die de Federale Staat heeft gevoerd om de biodiversiteit en de diensten die de natuur ons biedt te vrijwaren.
 

De federale overheid heeft meerdere initiatieven genomen ter bescherming van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten (diensten geboden door de natuur). De initiatieven voor de biodiversiteit beoogden de integratie van de biodiversiteit in elk beleid van de overheid, zoals dat het geval was met het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2004-2008. Vanaf het daaropvolgende jaar heeft dit plan geleid tot Een Federaal Plan voor de integratie van biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren : economie, ontwikkelingssamenwerking, wetenschapsbeleid en vervoer. En nog later heeft de Staat zich bekommerd om de achteruitgang van de bestuivers door met alle betrokken federale administraties samen te werken. Deze aanpak resulteerde in een eerste Federaal Bijenplan (2012-2014) dat vorig jaar werd opgevolgd door een tweede Federaal Bijenplan (2017-2019).

‘Het behoud van de biodiversiteit en haar duurzaam gebruik is enkel mogelijk indien burgers, bedrijven en overheden hun inspanningen bundelen en elk op hun eigen niveau handelen. Net daarom heb ik vorig jaar, in 2017, de strategie #Bebiodiversity gelanceerd’, zo zegt Marie Christine Marghem, Federaal minister voor Leefmilieu. Het doel van die strategie is tweeledig : de bedrijven sensibiliseren en helpen om te kiezen voor een vrijwillige aanpak om de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten te vrijwaren, en de burger-consument de mogelijkheid bieden om te kiezen voor producten die vriendelijker zijn voor de biodiversiteit. Korte en ludieke filmpjes (www.bebiodiversity.be) tonen hoe alledaags consumptiegedrag invloed kan hebben op de biodiversiteit. Gerichte acties naar bedrijven toe zitten in de pijplijn. Vanaf 2019 zal er een webtool worden aangeboden die speciaal is ontworpen om de bedrijven te helpen om acties ter bescherming van de biodiversiteit te kiezen en uit te voeren.

Ondanks al die inspanningen blijft de toestand van de biodiversiteit meer dan alarmerend. Dat werd trouwens onlangs nog bevestigd door verschillende wetenschappelijke studies. Deze achteruitgang treft nu ook al de gewone fauna en flora, tot en met de meest gewone vogels en insecten. “De mussen en de bijen verdwijnen overal in België. We mogen niet meer wachten op een volgend alarmsignaal om er iets aan te doen. Het verlies aan biodiversiteit is voor ons even levensbedreigend als de klimaatverandering. We gaan de acties die de Federale staat onderneemt opvoeren in navolging van de strategie #BeBiodiversity want wij allemaal samen, zowel burgers als bedrijven en overheden, moeten ons voorbereiden om een antwoord te bieden op de uitdagingen van het biodiversiteitsverlies”, zo sprak Mw. Marghem verder.

2020 wordt een sleuteljaar voor de biodiversiteit. Het sluit het Decennium van de Verenigde Naties voor de biodiversiteit af, alsook de uitvoering van de doelstellingen die in het kader van het Verdrag waren aangenomen en die in de Europese en nationale strategieën waren vervat (doelstellingen van Aichi). En dan zullen er nieuwe, nog ambitieuzere doelstellingen moeten worden gedefinieerd.

De periode 2018-2020 is dan ook cruciaal om deze nieuwe verbintenissen voor te bereiden en om de burgers en de bedrijven te mobiliseren. Nu al zijn er grote openbare evenementen geprogrammeerd voor 2019. Zo is er de Dag van de Buren, waarbij de voorkeur zal uitgaan naar biodiversiteitsvriendelijke consumptie, en de Week van de Biodiversiteit, waarin de betrokken administraties een veelvoud aan activiteiten zullen opzetten.

De uitvoering van het Biodiversiteitsverdrag draagt bij tot de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen “Leven op het land” (SDG’s) en “Leven in het water” (SDG’s 12).

Meer info op www.sdgs.be Perscontact: Jan Eyckmans, woordvoerster van de FOD Volksgezondheid, 0495/25 47 24, jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be