25 mei 2020 15:12

25.05.2020 - Persbericht - Bouwvergunning ontvangen voor bouwwerk aan het Noordstation

Nieuwe belangrijke stap gezet in het Metro 3-project. De stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een metrotunnel onder de spoorwegen van het Noordstation werd immers op 25.05.2020 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgeleverd. De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 18 augustus 2017 door Beliris, de door MIVB gedelegeerde bouwheer.

Naast de zojuist verleende stedenbouwkundige vergunning werd op 3 juli 2019 ook de milieuvergunning afgeleverd. De buurtbewoners werden over dit onderwerp geraadpleegd in het kader van de effectenstudie die plaatsvond van 1 mei 2018 tot 17 januari 2019. Deze goedkeuringen voor de aanleg van een metrotunnel onder de treinsporen van het Noordstation vormen een belangrijke stap voor het Metro 3-project, aangezien de tunnel een indienststelling van het eerste traject van de lijn tussen Noordstation en Albert mogelijk maakt.

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind januari 2020 begonnen aan de kant van de Vooruitgangstraat met het verplaatsen van de ondergrondse netwerken. De werkzaamheden betreffende asbestverwijdering en afbraak van een oud leegstaand Infrabelgebouw zijn lopend om de zone van de toekomstige werf voor te bereiden. Daarna zouden de burgerlijke bouwkundige werkzaamheden voor de aanleg van de tunnel onder de treinsporen moeten kunnen starten in de loop van het laatste kwartaal van 2020.
Cédric Bossut
Cédric Bossut
Directeur van Beliris
Het kunstwerk aan het Noordstation zal een dubbele functionaliteit hebben. Eerst zal de tunneldoorgang van metro 3 onder de treinsporen fungeren als een eindstation om metro 3 in staat te stellen de nodige draaimanoeuvres uit te voeren wanneer het traject Noordstation-Albert in dienst wordt gesteld. Op termijn zal het functioneren als een tunneldoorgang en de circulatie van metro 3 over de hele lijn Bordet-Albert verzekeren.
Brieuc de Meeûs
Brieuc de Meeûs
CEO van de MIVB
De stations van de metrolijn 3

Het project van metro 3

De toekomstige metrolijn 3 zal de reizigers een nieuwe as van 10,3 kilometer binnen het metronetwerk aanbieden die de stations Bordet en Albert in slechts 20 minuten met elkaar verbindt. Het Metro 3-project wordt uitgevoerd in 2 fases.

De eerste fase betreft de omvorming van de premetro naar een metro tussen Albert en Noordstation en de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans.

De tweede fase betreft de uitbreiding van dit traject tot aan Bordet door de aanleg van een 4,5 km lange tunnel, 7 nieuwe moderne stations en een stelplaats.

Het project, geleid door de MIVB en Beliris, is een partnerschap tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat als doel heeft de mobiliteit met het openbaar vervoer, de levenskwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid in de hoofdstad aanzienlijk te verbeteren. 

De partners van metro 3

De MIVB bouwt de nodige infrastructuur voor de omvorming van premetro naar metro op het bestaande traject tussen Albert en Noordstation. Zij bepaalt en bestelt de nieuwe metrostellen, zal de kunstwerken uitrusten voor de indienststelling (sporen, veiligheidssystemen, enz.) en de nodige terreinen verwerven. Zij zal ook de toekomstige exploitant van de metrolijn zijn.

Beliris, de publieke bouwheer van Brussel, stelt zijn expertise ter beschikking van het Gewest voor de realisatie van de nieuwe infrastructuren, waaronder de passage onder het Noordstation, een nieuwe tunnel en de stations voor de uitbreiding van het Noordstation naar Bordet, de speciale technieken en afwerking in de stations, alsook de toekomstige stelplaats in Haren. Beliris beheert ook de studies en vergunningen in nauwe samenwerking met het studiebureau Metro Noord.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert via de MIVB en zijn gewestelijke dienst Brussel Mobiliteit, de transformatie van de 10 bestaande stations en infrastructuren en de bovengrondse inrichting.