09 aug 2018 12:05

270 kilo ivoor verzameld tijdens de campagne “Laat je (slag)tanden zien"

De campagne “Laat je (slag)tanden zien” eindigt op zondag, 12 augustus, de internationale dag van de olifant. Sinds 15 mei werd meer dan 270 kilo ivoor in de containers gedeponeerd die waren opgesteld bij de FOD Volksgezondheid, in Pairi Daiza en de ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. De burgers hebben de doelstelling van de campagne “Laat je (slag)tanden zien” goed begrepen en hebben de gelegenheid te baat genomen om zich in alle legaliteit van hun ivoren voorwerpen te ontdoen.


Hele slagtanden, gesculpteerde delen van slagtanden, beeldjes in alle mogelijke vormen en groottes, halssnoeren, armbanden, allerlei hangers en heel wat andere kleine voorwerpen (lepels, vorken, messen, haarborstels, spiegels, nagelvijlen, …) werden gevonden in de containers in Pairi Daiza, ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael en in de container bij de FOD.
 

Waarom ivoor wegdoen dat men thuis bezit?

In België zijn de verkoop en de aankoop van ivoor toegelaten met een CITES certificaat. Om dit certificaat te bekomen moet de eigenaar aantonen dat het ivoor dateert van vóór 1984 en/of werd ingevoerd vóór 1990 met een CITES vergunning (zie www.citesinbelgie.be voor meer info).

Geen makkelijke opdracht als het gaat over ivoor dat werd meegebracht door een familielid dat lang geleden in Afrika of in Azië heeft gewerkt en er geen enkel document meer beschikbaar is van die periode. En wat met snuisterijen, beeldjes en juwelen meegebracht van vakantie? Wellicht werden die onbewust, en dus zonder CITES vergunning, ingevoerd. Maar dat betekent ook dat al die voorwerpen illegaal zijn en dus niet verkocht mogen worden.

Waarom wordt ivoor vernietigd als de olifant soms al heel lang dood is ?

Riskeren we met die vernietiging niet dat ivoor nog zeldzamer wordt en dat zijn prijs daardoor stijgt? Neen, want door het ivoor te vernietigen krijgt de burger de zekerheid dat die de illegale markt niet vergroot. Het ivoor in particulier bezit bevindt zich buiten de markt. Het ivoor waarvoor geen certificaat kan worden afgeleverd wordt ambtshalve beschouwd als zijnde buiten de legale markt. En door dit ivoor te vernietigen kan het dus ook niet op de zwarte markt belanden.
De FOD Gezondheid, Pairi Daiza en ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael hebben zich verenigd in de bescherming van de olifant in de natuur.

Sinds 2014 verleent de Dienst CITES van de FOD Volksgezondheid financiële steun aan voorgestelde beschermingsprogramma’s georganiseerd door Afrikaanse Staten in het kader van het “African Elephant Fund” van de Verenigde Naties. In totaal werd er 120.000 euro toegekend aan het Fonds, waarvan een subsidie van 50.000 euro aan het African Elephant Fund, dit jaar. Bovendien levert de Dienst CITES ook een bijdrage aan de werking van het Fonds als lid in het beheersorgaan. Dit jaar werd er eveneens 100.000 euro toegekend aan het Virunga Parc, dat vecht tegen het stropen van olifanten in DRC
Tussen de dierentuinen en de olifanten bestaat er een sterke verbondenheid. Het park Pairi Daiza huisvest 17 Aziatische en 3 Afrikaanse olifanten, en neemt deel aan meerdere behoudsprojecten. Al vele jaren werken ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael mee aan het internationale kweekprogramma voor Aziatische olifanten en ze ondersteunen de inrichting van corridors tussen de habitatzones voor olifanten in India. Zo komen de olifanten en de lokale bevolking minder met elkaar in conflict over dezelfde grond en beschermen ze daarmee de bedreigde olifanten.
Indien burgers hun ivoor ook na de campagne kwijt willen, kunnen ze steeds contact opnemen met de CEL CITES waar ze hun ivoren voorwerpen kunnen binnenbrengen.

 

Informatie voor journalisten

Een persdossier en foto’s van de containers en van de ivoren voorwerpen zijn beschikbaar.
 

Meer informatie, onder meer over de beschermingsmaatregelen voor olifanten, genomen door

* Pairi Daiza : Hubert Vanslembrouck - G : 0498 48 54 00 - T : (0)68 250 834 - slem@pairidaiza.eu

* ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, T : (0)3 203 56 16 - pers@kmda.org
 

Meer informatie over de ivoorhandel en de door België genomen beschermingsmaatregelen :

* FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Joëlle Smeets, G : 0474 498 441 - T : 02 524 95 05 - joelle.smeets@environnement.belgique.be

* Cel CITES, Victor Hortaplaats 40/10 te 1060 Brussel, T : (02) 524 74 216 - cites@mileu.belgie.be – www.citesinbelgie.be.

De containers werden ter beschikking gesteld door de firma Benelux Textiel bvba.

De campagne “Laat je (slag)tanden zien” draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling “Verantwoordelijke consumptie en productie” (SDG 12) en “Leven op het land” (SDG 15). Meer info : www.sdgs.be