28 nov 2003 16:00

3.000 PC's voor Justitie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie keurde de Ministerrraad het voorstel goed, om 3.000 nieuwe computers voor Justitie te bestellen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie keurde de Ministerrraad het voorstel goed, om 3.000 nieuwe computers voor Justitie te bestellen.

De modernisering van het informaticamateriaal van de magistratuur en het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken is één van de prioriteiten van de Minister van Justitie. Het huidige materiaal is verouderd (5 tot 10 jaar), beantwoordt niet meer aan de normen van de Code voor het Welzijn op het Werk en is niet meer gedekt door de waarborg van de fabrikant. Anderzijds was een bijzondere inspanning ook nodig opdat het gerechtelijk personeel met degelijke computers kan werken om zo een optimaal beheer van de lopende zaken mogelijk te maken. De 3.000 computers zullen worden verdeeld over de rechtbanken van eerste aanleg, de vredegerechten, de politierechtbanken en -parketten en ongeveer 300 computers worden voorzien voor hangende aanvragen van de logistieke diensten van de Rechterlijke Orde en ICT. Eerst en vooral zal het oudste materiaal vervangen worden. Dat bevindt zich in de politierechtbanken en -parketten en in de vredegerechten die, bovendien, reeds werden uitgerust met bekabeling die compatibel is met het nieuwe materiaal. Daarna zullen de oudste terminals van de rechtbanken van 1ste aanleg eveneens worden vervangen. Praktisch gezien zal dit toelaten om tot standaardisatie te komen met het materiaal dat de magistraten gebruiken (bijvoorbeeld: zelfde programma voor tekstverwerking) en op budgettair vlak zal men belangrijk besparen op de onderhoudskosten. Elke pc zal worden uitgerust met een flat screen en een DVD speler. DVD is een opslagmedium dat zal kunnen worden gebruikt voor het elektronisch archiveren van belangrijke en grote dossiers. De veralgemening van de elektronische archivering is eveneens een prioriteit van de minister : het betekent plaats- en tijdswinst.