15 mrt 2024 19:26

440 fotovoltaïsche panelen geplaatst op het complex van de Civiele Bescherming in Crisnée

In december 2023 voltooide de Regie der Gebouwen de plaatsing van 440 fotovoltaïsche panelen op het dak van het complex van de Civiele Bescherming in Crisnée. Hun geraamde jaarlijkse productie bedraagt 192.931 kWh, wat 40 % van de elektriciteitsbehoeften van het complex zal dekken.

In 2024 en voor de komende jaren beoogt de Regie der Gebouwen de plaatsing van talrijke andere fotovoltaïsche panelen. Het betreft trouwens één van haar sleutelacties in haar bijdrage tot het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Haar einddoelstelling beoogt tegen 2040 een jaarlijkse besparing te bereiken van ongeveer 1 638 tCO2eq, wat overeenstemt met 6 300 000 kWh of met 7 000 kWp.

De Regie der Gebouwen zet haar werk verder naar een duurzame infrastructuur door de officiële opening van de installatie van 440 fotovoltaïsche panelen op het complex van de Civiele Bescherming in Crisnée. Dit voorbeeldig initiatief weerspiegelt onze vastberaden inzet voor duurzaamheid en de vermindering van onze CO2-voetafdruk. Fotovoltaïsche panelen integreren in onze overheidsgebouwen is een concrete daad voor de energieoverdracht en onze verbintenis hier tegenover. Bovenop deze installatie worden momenteel andere projecten onderzocht om deze ontwikkeling uit te breiden. In 2024 voorzien we onder andere de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op sites zoals het kantoorgebouw in Gent, het complex van de wegpolitie in Daussoulx en de gevangenis van Itter. Uit zorg voor de ecologische voetafdruk van onze overheidsgebouwen, wil ik van harte deze weg verderzetten door concrete initiatieven op te zetten in het kader van het Nationaal Energie- en Klimaatplan, om een bebouwde omgeving te creëren die beter is voor onze planeet door milieubewuste strategieën te ontwikkelen.
staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen

Verschillende haalbaarheidsstudies noodzakelijk

De keuze van de locatie waar de fotovoltaïsche panelen moeten geplaatst worden, hangt af van talrijke criteria: de staat van het dak, de beschikbare oppervlakte en het verbruik, maar ook het advies van de klant (bezetter) en de aard van het gebouw: oud gebouw, beschermd of geklasseerd gebouw, bijzondere veiligheidseis, enzovoort.

Zodra er een preselectie van de projecten is gebeurd, is een studiefase noodzakelijk om te bepalen of ze haalbaar zijn. Hiervoor zijn een haalbaarheidsstudie, een netwerkstudie en een stabiliteitsstudie noodzakelijk voor elk project.

Gebruik van raamovereenkomsten om de doelstellingen te behalen

De Regie der Gebouwen heeft een overeenkomst afgesloten met de aankoopcentrale van het Vlaams Energiebedrijf (VEB)* om een beroep te doen op zijn raamovereenkomsten en zijn deelnemende ondernemingen. Hierdoor kan er tijd bespaard worden door bestellingen rechtstreeks te plaatsen zonder telkens een bestek te moeten publiceren.

In parallel werkte de Regie der Gebouwen al samen met het VEB sinds 2017 waarmee ze een contract heeft afgesloten om de gebouwen die ze beheert te voorzien in aardgas en 100% groene elektriciteit.

Talrijke lopende projecten

In 2024 werd de plaatsing van fotovoltaïsche panelen voorzien op bijvoorbeeld het kantoorgebouw gelegen op de Ketelvest 26 in Gent (Kouterpoort), het complex van de wegpolitie in Daussoulx en op een gebouw van de Koninklijke Sterrenwacht van België op de site van de Space Pole in Brussel.

Tegelijkertijd zijn er meerdere projecten voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen in de studiefase. Het kan gaan om geïsoleerde projecten die enkel de plaatsing van de panelen op een gebouw voorzien of meer globale projecten zoals zware renovaties of nieuwe gebouwen die de plaatsing van fotovoltaïsche panelen omvatten.

Technische fiche

Eigenaar: de Belgische staat

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen

Bezetter: Civiele Bescherming

Ondernemingen die de plaatsing hebben uitgevoerd: ENBRO - Earth (onderaannemers van het VEB)

Tijdstip van de installatie: december 2023

Kostprijs van de installatie: ongeveer 250 000 euro inclusief BTW