20 jul 2012 19:57

500.000 belastingafrekeningen in juli de deur uit

Amper een week na het verstrijken van de indieningstermijn voor de aangifte via Tax-on-web verstuurt Financiën al  afrekeningen aan burgers die hun aangifte via Tax-on-web indienden of die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvingen.

Na een eerste verzending van 200.000 aanslagbiljetten of belastingafrekeningen gisteren (19/7/2012) zal de FOD Financiën volgende week nog 300.000 bijkomende afrekeningen verzenden.

In augustus 2012 komen er daar nog eens 1.000.000 afrekeningen bij, waardoor we eind augustus 2012 op 1.500.000 afrekeningen komen of 22 % van alle te verzenden afrekeningen.

Verleden jaar was al een recordjaar met 1.002.000 verzonden belastingafrekeningen in augustus 2011 maar dit jaar wordt dat record verpulverd doordat een maand eerder gestart werd met het verzenden.

Nooit eerder verzond de fiscus zo snel zo veel afrekeningen. Sinds 2009 start de verzending in augustus. In 2009 werden in augustus 100.000 afrekeningen verstuurd, in 2010 461.000 en verleden jaar 1.002.000.

De verdubbeling van het aantal verstuurde voorstellen van vereenvoudigde aangifte (1.464.000) in 2012 ten opzichte van 2011 en het blijvende succes van Tax-on-web maken een snellere afhandeling van de aangiften mogelijk.

Vicepremier en Minister van Financiën Steven Vanackere drukt zijn tevredenheid uit over de gevolgen van deze snellere werking van zijn administratie: “Bij de afrekening krijgen dubbel zoveel belastingplichtigen geld terug als omgekeerd. Het was dan ook cruciaal dat we in de begrotingscontrole van maart de hiervoor noodzakelijke 300 miljoen € hebben opzij gezet”.