16 mei 2022 09:27

593 miljoen euro aan slapende tegoeden wachten om te worden gewekt bij de Deposito- en consignatiekas van de Fod Financiën

Zonder het te weten bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende tegoeden op te zoeken via MyMinfin, is het nu eveneens mogelijk om ze 100% digitaal te recupereren via e-DEPO.

De Deposito- en Consignatiekas biedt een zeer snelle en 100% digitale methode aan om slapende tegoeden te recupereren. Concreet zal elke burger eerst via MyMinfin nagaan of hij over slapende tegoeden op zijn naam beschikt, om deze vervolgens via e-DEPO op te vragen indien de opzoeking resultaten oplevert.

Slapende tegoeden kunnen zowel rekeningen, verzekeringsovereenkomsten als safes omvatten die aan de Deposito- en Consignatiekas zijn overgedragen omdat de begunstigden ervan aantoonbaar inactief zijn geworden. Het kan gaan om middelen die uit het oog verloren zijn (bv. een vergeten geraakte oude rekening) of om middelen die zonder het te weten op een rekening zijn gestort ten gunste van een persoon (bv. in het kader van een erfenis).

Binnen e-DEPO kunnen de klanten van de Deposito- en Consignatiekas de meeste van hun borgtochten digitaal afhandelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om:

  • in slechts een paar minuten tijd een huurwaarborg te creëren;
  • op naam gestelde tegoeden te recupereren die door een openbare of particuliere instelling bij de Deposito- en Consignatiekas zijn gedeponeerd (op naam gestelde tegoeden worden soms in e-DEPO gedeponeerd, met name wanneer de bankrekening van de betrokkene onbekend of ongeldig is met het oog op een terugbetaling). Dit is een reden voor de burgers om regelmatig de dossiers op hun naam in e-DEPO te raadplegen.