30 mei 2013 12:41

6 juni 2013: bijenanimatie met Melchior Wathelet

In het kader van de studiedag “de bij als indicator van de ecosystemen” op 6 juni in het Museum voor Natuurwetenschappen, zal Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, een pedagogische animatie rond de bijen verzorgen. De studiedag wordt georganiseerd door Nature et Progrès, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De bij is een van de belangrijkste insecten die zorgen voor de bestuiving. Overal ter wereld, en dus ook in België, wordt een verhoogde sterfte onder de honing dragende huisbijen vastgesteld. En ook de wilde bijen verdwijnen geleidelijk. Nochtans zijn de bijen onmisbaar voor onze maatschappij. Daarom heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) een Bijenplan gelanceerd voor de periode 2012-2014 (te raadplegen via www.info-bijen.be). Enkele van de acties van dit plan betreffen sensibilisering van het grote publiek en de promotie van pedagogische instrumenten voor kinderen.

Van 10u30 tot 12u30 zullen een Nederlandstalige en een Franstalige klas samen met Melchior Wathelet op bijenontdekkingstocht gaan. Ze zullen leren hoe ze bijen, wespen en zweefvliegen kunnen onderscheiden, en hoe ze hun tuin of terras kunnen omvormen tot een vredig oord voor de bijen. Want er staat geen leeftijd op het beschermen van de bijen: iedereen kan het. Breng een bezoekje aan www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be en engageer u alvast voor de bijen. De natuur zal u dankbaar zijn!

Praktische info:

Ontvangst vanaf 8u45 voor de journalisten die de studiedag willen bijwonen.
Vanaf 9u30 voor de journalisten die voor het pedagogische luik komen.
Gelieve uw deelname te bevestigen ten laatste op dinsdag 4 juni:
Mieke Van de Velde (FOD VVVL): mieke.vandevelde@milieu.belgie.be 02/524.96.19 – 0474/86.57.34

Pedagogische animatie:
De animatie wordt verzorgd door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie (KBVE):
Isabelle Coppée (KBVE): icoppee@naturalsciences.be - 02/627.43.21

Programma van de studiedag:

09.00 u – 09.30 u: Inschrijving en onthaal door Nature & Progrès
09.30 u – 09.45 u: Inleiding door Staatssecretaris Melchior Wathelet
09.45 u – 10.45 u: Wilde bijen: opvolging van de populatie en Europees opvolgprogramma van bestuivers – Denis Michez, eerste assistent, dierkundig laboratorium van de Universiteit van Bergen (Henegouwen)
10.45 u – 11.00 u: Pauze
11.00 u – 12.00 u: De bij als waker van industriële, plantaardige en dierkundige toepassingen in de regio Grand-Ouest (Frankrijk) – Prof Monique L'Hostis, Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes des Pays de la Loire, Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation ONIRIS, Nantes, Frankrijk
12.00 u – 13.30 u: Lunch
13.30 u – 14.20 u: Gezondheidsindicatoren van bijenkolonies – Cyril Vidau, ecotoxicoloog, Institut technique et scientifique de l’abeille et de la poliinisation (ITSAP), Avignon, Frankrijk
14.20 u – 15.10 u: Aantasting van de bijenpopulatie: veelzeggend voorbeeld van de systemische bestrijdingsmiddelen in planten, pollen, nectar en bijen – Jean-Marc Bonmatin, onderzoeker, Centre de Biophysique Moleculaire – CNRS, Orléans, Frankrijk
15.10 u – 16.00 u: Bijen en besmettingen: besluitvorming in een context van wetenschappelijke onzekerheid – Laura Maxim, onderzoeker, Institut des sciences de la communication - CNRS
16.00 u – 16.15 u: Koffiepauze
16.15 u – 17.30: Slotdebat – Conclusies en aanbevelingen (bepalen van de parameters om de bij als indicator van de ecosystemen te definiëren)