19 dec 2003 16:00

60ste verjaardag van de bevrijding van België

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken en van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad kennis van een mededeling over de viering in 2004 van de 60ste verjaardag van de bevrijding van België.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken en van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, nam de Ministerraad kennis van een mededeling over de viering in 2004 van de 60ste verjaardag van de bevrijding van België.

Volgende voorstellen werden weerhouden: - de 21 juli viering van 2004 en bijhorend défilé worden in het teken van de 60ste verjaardag van de bevrijding geplaatst en zullen hiervan dus de hoofdplechtigheid vormen. Men zal hierbij streven naar de deelname van de 11 landen die bij de bevrijding actief waren op het Belgisch grondgebied; - ook andere traditionele herdenkingsmomenten, zoals 11 november en 8 mei worden in het teken van deze verjaardag geplaatst; - twee lokale initiatieven zullen van de overheid bijkomende steun en omkadering genieten, meer bepaald vanwege Defensie: de herdenkingsplechtigheid van het concentratiekamp van Breendonk en de herdenking van het Ardennen-offensief; - er zal een brochure gepubliceerd worden, naar het voorbeeld van de publicatie die gewijd was aan de 50ste verjaardag; - ministers zullen de regering vertegenwoordigen op een aantal lokaal georganiseerde herdenkingsplechtigheden rond de 60ste verjaardag; - de Belgische ambassade in de VS zal een aantal initiatieven nemen om de herdenkingen in ons land en de Belgische erkentelijkheid onder de aandacht te brengen.