19 jul 2022 08:53

62% van de Belgische mannen voelt sympathie voor #MeToo

Brussel, 19 juli 2022 – Zo’n 69% van de vrouwen en 62% van de mannen geeft aan sympathie te hebben voor de #MeToo-beweging of er zich sterker door te voelen. Dat blijkt uit de nationale seksisme-enquête ‘YouToo’[1], gelanceerd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Het beeld dat enkel jonge vrouwen of slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag voorstander zijn van #MeToo, klopt niet”, stelt adjunct-directeur Liesbet Stevens.

“De #MeToo-beweging klaagt de onzichtbaarheid en straffeloosheid van een alomtegenwoordig fenomeen in onze samenleving aan, seksueel grensoverschrijdend gedrag”, legt Stevens uit. “Het is een gepolariseerd debat en in de media krijgt de beweging vaak kritiek. Al blijkt dat geen goede afspiegeling te zijn van wat er leeft bij de bevolking.”

Zo wordt de #MeToo-beweging vaak gelinkt aan de jongste generatie feministen. De data bevestigen echter niet dat er een generatiekloof zou bestaan. Al zit er wel een curve in sympathie voor de beweging naar leeftijd en is die omgekeerd bij vrouwen en mannen. Bij vrouwen is er meer sympathie voor de beweging bij jongeren en ouderen, bij mannen zit de piek van voorstanders bij de 35 tot 44-jarigen.

Ook het idee dat vooral slachtoffers van seksueel geweld de #MeToo-beweging genegen zijn, mag opgeborgen worden. Uit het onderzoek blijkt dat 18% van de vrouwen en 3% van de mannen aangeeft sympathie te hebben voor de beweging specifiek omdat ze zelf slachtoffer werden. Daar staat tegenover dat 6% van de vrouwen en 2% van de mannen zich niet echt betrokken voelt bij de beweging, ondanks eigen ervaringen met seksueel geweld.

De kans dat iemand sympathie voelt voor de #MeToo-beweging of er zich sterker door voelt, hangt vaak samen met andere ideeën. Er is een duidelijke correlatie met wie zich feminist noemt, gendergelijkheid essentieel vindt of wie onrechtvaardige structuren aan de basis van ongelijke kansen ziet. De kans wordt kleiner voor wie het belang van gelijke kansen relativeert en daar individuele verdienste tegenover plaatst.

Meer informatie over het onderzoek #YouToo? op de website van het Instituut: https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/discriminatie/seksisme/enquete_youtoo

[1] #YouToo? In 2020 lanceerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een grote enquête naar seksisme in uiteenlopende domeinen. De enquête werd #YouToo? gedoopt, naar analogie met #MeToo. Via het Rijksregister werd er een aselecte steekproef getrokken. Van de steekproef van 12 000 Belgen tussen 18 en 75 jaar, vulden 1070 respondenten de enquête volledig in. Daarnaast werd ook een open oproep gelanceerd. In het totaal beantwoordden 4778 Belgen de enquête minstens gedeeltelijk.

Perscontact
Aurore Couvreur

0475 55 91 67
aurore.couvreur@iefh.belgique.be
 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.