28 apr 2023 10:23

Aan de slag met een handicap of na ziekte? Mensen kunnen voortaan hun nieuw inkomen inschatten met Jobcalc

Op die manier wil de federale overheid mensen stimuleren om een ziekte-uitkering of tegemoetkoming voor personen met een handicap te combineren met een job. De federale regering werkte eerder al obstakels weg zodat mensen ondanks een handicap of een langdurige ziekte toch kunnen kiezen voor een job. Met Jobcalc zullen mensen kunnen zien wat het effect is in euro’s, zodat ze met een gerust hart terug aan de slag kunnen.

De FOD Sociale Zekerheid beheert het microsimulatiemodel BELMOD, dat kan simuleren of geplande hervormingen op het vlak van sociale bescherming de gewenste resultaten zullen opleveren. Het BELMOD-model diende als basis voor de ontwikkeling van Jobcalc, een online rekentool, die vandaag wordt gelanceerd.

 

Wat doet Jobcalc?

Met Jobcalc kunnen personen in arbeidsongeschiktheid en personen met een handicap een inschatting maken van de impact van werken op hun gezinsinkomen. De regels over het combineren van een uitkering met een ander inkomen zijn erg complex. Daarom werd deze tool ontwikkeld. Je krijgt op een eenvoudige manier een idee van hoe je er als gezin op vooruit gaat als iemand die inactief is, de stap naar werk zet. Heeft die persoon nog recht op een deel van de uitkering? Hoeveel bedraagt deze dan? En wat zijn de gevolgen voor het totale gezinsinkomen? Jobcalc kan mensen helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Joanna De Ridder van de Christelijke Mutualiteit: “Wat betreft het gedeelte van de tool dat zich focust op deeltijdse werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid kunnen we zeggen dat de tool, in een complex landschap waar de wetgevingen rond arbeidsongeschiktheid en belastingen elkaar ontmoeten, duidelijkheid probeert te scheppen zonder de complexiteit en eigen beperkingen uit het oog te verliezen. Het resultaat is een uitgebreid rapport dat onze ziekenfondsmedewerkers in staat stelt om onze leden een betere inschatting te geven over de financiële gevolgen van een deeltijdse werkhervatting.”

De FOD Sociale Zekerheid ontwikkelde Jobcalc op vraag van de minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en de minister van personen met een Handicap Karine Lalieux, in samenwerking met het RIZIV. Deze nieuwe tool vind je in de rubriek Onlinediensten op socialsecurity.be, de portaalsite van de sociale zekerheid.

Hoe werkt Jobcalc?

In de vragenlijst vult men de informatie in over de situatie (werk, ziekte, handicap) van de persoon in kwestie en die van de gezinsleden. Hierna krijgt men een schatting van de gevolgen voor het eigen inkomen en dat van het gezin. Een correcte en exacte invoer van de inkomensgegevens zorgt voor betere resultaten. Daarom kan een hulpverlener (vb. VDAB, GTB) mensen helpen bij het invullen. Zij kunnen ook helpen bij de interpretatie van de resultaten en het zetten van de stap naar werk.

Minister Vandenbroucke: “We willen mensen die langdurig ziek zijn of een handicap hebben opnieuw kansen geven. Omdat we weten dat werken vooral voor hen belangrijk is. Voor hun gezondheid en (mentaal) welzijn, omdat werken – je nuttig voelen – precies daarvoor zorgt. Jobcalc toont aan hoeveel je er financieel op vooruit gaat. En ook dat is belangrijk, natuurlijk. Ik vind het de plicht van de politiek om er alles aan te doen om dat mogelijk te maken, om ervoor te zorgen dat wie lang niet kon werken, een kans krijgt om – op eigen tempo – de draad weer op te pikken. Mensen die hiervoor kiezen, moeten dit met een gerust hart kunnen doen. Jobcalc zorgt daarvoor.”

Minister Lalieux: “Kunnen werken heeft een positieve invloed op de gezondheid en welzijn van mensen. Ook voor mensen met een handicap. De integratie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het beleid. Met Jobcalc kan iemand met een tegemoetkoming voor een handicap berekenen wat de impact is van werken op het inkomen. We hopen dat deze tool mensen overtuigt om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten om zo hun participatie eraan te verhogen.”

 

Meer informatie?

Je vindt Jobcalc op de portaalsite van de sociale zekerheid bij Onlinediensten

Video “Wat is Jobcalc?” (voor gebruikers)

Brochure “Wat is Jobcalc?” (voor hulpverleners)

+++

Wil je graag meer informatie of een interview?

Contacteer press@minsoc.fed.be