22 jan 2021 10:33

Aanbevelingen voor meer gendergelijkheid in de sport

Brussel, 22 januari 2021 - 24 januari is de internationale dag van de vrouwensport. Bij deze gelegenheid publiceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn aanbevelingen voor meer gendergelijkheid in de sport.

Het Instituut ontving meerdere meldingen waaruit blijkt dat discriminaties en ongelijkheden op het gebied van de sport blijven bestaan, zelfs nog afgezien van het gebrek aan media-aandacht voor vrouwensport.

In het licht van deze meldingen constateert het Instituut seksistische gedragingen en opmerkingen in het kader van de sportbeoefening, de uitsluiting van vrouwelijke sporters van bepaalde competities of sportclubs en zelfs dat jonge kinderen zich niet mogen inschrijven voor een sportstage vanwege hun geslacht.

Er werden ook ongelijkheden gemeld met betrekking tot lonen, bijvoorbeeld lagere vergoedingen voor scheidsrechters bij vrouwenwedstrijden. Er werd ook aangekaart dat de effectieve gemengdheid van sportzalen of het gemengde gebruik van stedelijke sportfaciliteiten niet altijd vanzelfsprekend is.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut, benadrukt: "Hoewel de positieve effecten van sport overal worden erkend, doen vrouwen en meisjes nog steeds minder aan sport of lichaamsbeweging, wat toch nog steeds een spijtige zaak is. Daarom hebben we een aantal voorbeelden van goede praktijken verzameld die van beleidsmakers en professionals kunnen inspireren."

De gelijkheid van vrouwen en mannen in de sport moet dan ook aan aandachtspunt blijven en op lange termijn verder uitgewerkt worden met de steun van alle betrokken actoren en stakeholders, en dit niet alleen uit de sportwereld, maar ook uit het onderwijs, de gezondheidssector en de jeugdwerking.

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke

E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel. : 02 233 41 75

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.