14 mrt 2013 10:33

Aanbod van gebouwen en diensten voor het NATO Communication & Information Agency

De ministerraad mandateert de bestendige vertegenwoordiger van België bij de NAVO om een brief te ondertekenen voor het NATO Communication & Information Agency (NCIA), waarin gebouwen en diensten worden aangeboden. 

Het NCIA wil zijn belangrijkste technische diensten centraliseren in een gebouw dat 1.200 tot 1.400 personen kan huisvesten, hetzij bepaalde werknemers van de technische diensten van het NCIA in Nederland en die uit België. Die installaties zouden een onderdak kunnen vinden in de sites van Evere (NAVO-hoofdkwartier) en van Casteau (SHAPE).