14 mrt 2013 16:50

Ministerraad van 14 maart 2013

De ministerraad vergaderde op donderdag 14 maart 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad onderstreepte eerste minister Elio Di Rupo in de eerste plaats één van de belangrijkste beslissingen die de regering vanmorgen nam, nl. de hervorming van de inkomensgarantie voor ouderen. Het systeem wordt rechtvaardiger voor de bejaarden en hun familie (zie presentatie in bijlage van de minister van Pensioenen Alexander De Croo). 

De minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte ging vervolgens dieper in op de maatregel rond de modernisering van de marktpraktijken en meer bepaald de harmonisatie van de sperperiode voor de solden, die voortaan loopt van 3/12 tot 3/1 en van 1/6 tot 1/7. Dat maakt het systeem duidelijker voor de kleine handelaars en beschermt hen ook beter. Wat de overdraagbaarheid van de gsm-nummers betreft, kondigde hij ook aan dat deze binnen de dag van de aanvraag moet gebeuren en dat de consument recht kan hebben op een vergoeding van 3 euro per dag vertraging. 

Ten slotte deelde minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet mee dat de ministerraad in tweede lezing het voorontwerp heeft goedgekeurd rond de gemeentelijke administratieve sancties. Dat voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en van de Commissie voor de bescherming van de levenssfeer (zie bijgevoegde presentatie). 

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Termijn voor de overdraagbaarheid van de nummers van de abonnees van elektronische communicatiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de termijn van het overdrachtsproces van de nummers van de abonnees van elektronische communicatiediensten. De gebruiker behoudt met andere woorden zijn nummer wanneer hij van operator verandert. 

Groen licht voor hervorming inkomensgarantie voor ouderen (eerste lezing)

De ministerraad heeft op voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo de hervorming van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) goedgekeurd. De hervorming betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging en maakt de toekenning van een IGO rechtvaardiger en transparanter. De nieuwe regels zullen ingaan vanaf 1 januari 2014, na advies van de Raad van State en definitieve goedkeuring in tweede lezing. Eerder kreeg de hervorming al het unaniem akkoord van de sociale partners  in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

Verlenging van de mogelijkheid voor beroepsbrandweerlui om voorafgaand aan het pensioen verlof te nemen

Op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee de mogelijkheid voor beroepsbrandweerlui om voorafgaand aan het pensioen verlof te nemen wordt verlengd. Die maatregel sluit aan op een beslissing van het kernkabinet van 17 februari 2012.