14 mrt 2013 13:13

Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake werkgelegenheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen op het vlak van werkgelegenheid. Het behandelt de opzeg tegen de pensioenleeftijd, de binnenscheepvaart, de beroepsverenigingen, de sluiting van ondernemingen, het sociaal strafwetboek en de overbenutting van het economische werkloosheidsstelsel. De wet op de collectieve ontslagen wordt louter technisch aangepast.

Opzeg tegen of na de pensioenleeftijd

 • Aangezien voor stuurpersoneel en het cabinepersoneel van de burgerlijke luchtvaart  voortaan de algemene pensioenregeling voor werknemers geldt, met name 65 jaar, wordt de voorziene specifieke verkorte opzeggingstermijn vanaf de leeftijd van 55 jaar in de wet van 3 juli 78 betreffende de arbeidsovereenkomsten opgeheven.

Binnenscheepvaart

 • De wet van 1 april 1936 wordt opgeheven. De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is nu van toepassing voor de werknemers op de binnenschepen.
  • De mogelijkheid om de opzeg ook schriftelijk ter kennis te kunnen brengen van de werknemer, blijft wel behouden.

Beroepsverenigingen

 • De beroepsverenigingen moeten de rekening van de ontvangsten niet langer overmaken aan de minister van werk:
  • Die info moet wel nog worden bijgehouden binnen het bedrijf.

Sluiting van ondernemingen

 • Er wordt een verjaringstermijn ingevoerd voor vorderingen tot terugbetalingen die het Fonds tot vergoeding van ontslagen werknemers bij sluiting van ondernemingen ten onrechte heeft betaald.
 • Elke verwijzing naar het gerechtelijk akkoord wordt geschrapt.

Collectieve ontslagen

 • De zogenaamde wet "Renault" wordt louter technisch aangepast:
  • De verwijzing naar verouderde wetgeving wordt zo in overeenstemming gebracht met de huidige wetgeving.

Sociaal strafwetboek

 • Artikel 189 van het Sociaal strafwetboek en art 109, 20°, a en c van de wet van 6 juni 2010 treden in werking op 1 juli 2015 en de overgangsregeling is van toepassing tot 30 juni 2015.

Overbenutting van het economische werkloosheidsstelsel

 • Een jaarlijkse bijdrage voor overbenutting van het stelsel van economische werkloosheid wordt voor alle sectoren ingevoerd.