13 mrt 2013 15:16

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om twee overheidsopdrachtprocedures op te starten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Het gaat om de volgende overheidsopdrachten:

  • een overheidsopdracht voor de aankoop van tankwagens voor de brandweerdiensten en de Civiele Bescherming. Deze voertuigen zullen worden ingezet om grote hoeveelheden bluswater aan te voeren voor andere brandblusvoertuigen zoals bijvoorbeeld autopompen. Zij kunnen ook worden ingezet voor het reinigen/afspuiten van autowegen. 
  • Een open meerjarige overeenkomst van diensten voor de aankoop, de installatie en het onderhoud (na de garantieperiode) van op maat gemaakte softwarepakketten voor het beheer van digitale camera's en dit ten voordele van de gewestelijke verwerkingscentra (GVC) van de federale wegpolitie. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, op voorwaarde dat in februari 2014 een algemene offerteaanvraag wordt opgestart.