Persdienst van vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet