25 apr 2014 18:30

Aanwijzing van een lid van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Federale Politieraad aanduidt. 

De heer Ignacio de la Serna, procureur-generaal van Bergen, wordt aangewezen voor een mandaat van vier jaar als lid van de Federale Politieraad. Hij vervangt de heer Claude Michaux, van wie het mandaat verstreken is.