25 apr 2014 18:28

Veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties uitgebreid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties uitbreidt tot alle installaties van klasse I.

Het ontwerp maakt alle generieke veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties van toepassing op bestaande installaties. Op dit ogenblik gelden ze enkel voor de nieuwe installaties van klasse I. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende  veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, voor wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied