25 apr 2014 17:09

Impulsfonds voor het migrantenbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet het vrijmaken van 100% van de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten goed die ingeschreven zijn in de begroting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM).

Na het afsluiten van de werkzaamheden van de eerste Interministeriële Conferentie voor het Migrantenbeleid werd op 13 juni 1991 het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid opgericht. Dat fonds heeft als doel projecten te ondersteunen die de maatschappelijke integratie van personen van vreemde origine, de preventie van discriminaties en de interculturele dialoog bevorderen. Sinds 1993 wordt het secretariaat van het FIM waargenomen door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Overeenkomstig het regeerakkoord wordt het FIM geregionaliseerd. De regering zal echter toezien op de continuïteit van de federale projecten ter bestrijding van discriminaties en ter bevordering van de diversiteit, die door het FIM worden ondersteund. 

De ministerraad gaat akkoord met het vrijmaken van 100% van de vastleggings- en vereffeningskredieten, hetzij 2.669.000 euro, die ingeschreven zijn op de begroting van de FOD Werkgelegenheid en waarvoor een afwijking van de vastlegging wordt toegestaan.