25 apr 2014 18:28

Verkiezingen 2014: Bijeenroeping van de kiescolleges

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de kiescolleges bij elkaar roept voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers alsook de nieuwe federale wetgevende kamers. 

In toepassing van de Grondwet bevat het ontbindingsbesluit van de Kamer, dat de ontbinding van de Senaat tot gevolg heeft, oproeping van de kiezers voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers binnen veertig dagen. De Kamers worden binnen drie maanden bijeengeroepen. De oproeping van de kiezers voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014 maakt het mogelijk om op die datum gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen te houden. 

De kiescolleges van alle kieskringen van het Rijk worden dus op zondag 25 mei 2014 bijeengeroepen, tussen 8 en 14 uur in de kieskantons waar de stemming door middel van papieren stembiljetten gebeurt, en tussen 8 en 16 uur in de kieskantons waar de stemming geautomatiseerd of elektronisch is. De nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt bijeengeroepen op donderdag 19 juni 2014 en de nieuwe Senaat op donderdag 3 juli.