25 apr 2014 18:30

Dotaties aan de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een voorontwerp van wet goed dat een aantal koninklijke besluiten bekrachtigt rond de dotaties aan de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het wetsontwerp voert artikel 71 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid uit. Dit artikel bepaalt dat de koninklijke besluiten inzake de dotaties aan de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp door een wet moeten worden bekrachtigd. 

Het gaat om de volgende drie koninklijke besluiten:

  • KB van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones treedt in werking op 1 januari 2014 (voor de zones bedoeld in artikel 220, §§2 en 3)
  • KB van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones treedt in werking op 1 januari 2014 voor de prezones en zones bedoeld in artikel 220, §§ 2 en 3 en op 1 januari 2015 voor de zones
  • KB van 19 april 2014 tot toekenning van een specifieke dotatie aan de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treedt in werking op 1 januari 2014

De bepalingen van het voorontwerp worden in het federale parlement als wetsvoorstel ingediend.