25 apr 2014 18:26

Uitwisseling van informatie tussen het FANC en het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitwisseling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) organiseert.

De bevoegdheidsdomeinen van het FANC en het RIZIV hebben vele raakvlakken en daarom wensen beide instellingen om nauw samen te werken en zo hun gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Hiervoor stellen ze een samenwerkingsakkoord op, dat de basisprincipes voor deze gegevensuitwisseling zal vastleggen.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitwisseling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering