25 apr 2014 18:26

Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat wijzigt. 

Het ontwerp voldoet aan volgende doelstellingen:

  • de minister van Justitie wordt gemachtigd om de modaliteiten van de bekwaamheidsproef vast te stellen die toegang geeft tot de graad van afdelingsinspecteur B5
  • het aantal afdelingsinspecteurs B5 wordt beperkt tot maximum 20% van het niveau B-totaal
  • het bepaalt de modaliteiten van de bekwaamheidsproef die toegang geeft tot de graad van afdelingscommissaris A5
  • het verduidelijkt de voorwaarden om deel te nemen aan de selectie voor het mandaat van directeur van de operaties 

koninklijk  besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat