13 mrt 2013 15:34

Inzet Belgische specialist informaticanetwerken voor NAVO-operatie Active Fence

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een specialist informaticanetwerken van Defensie in te zetten bij de NAVO-operatie Active Fence in Turkije.

De specialist informaticanetwerken wordt ingezet bij de NAVO-operatie Active Fence die als doel heeft de zuidoostelijke grens van de NAVO in Turkije te beschermen naar aanleiding van de crisis in Syrië. De NAVO zet hiervoor luchtverdedigingscapaciteiten in. De Belgische militair zal deelnemen aan de multinational maintenance and support company van het 1st signal battalion met het statuut operationele inzet, deelstand waarnemingsinzet - (kb 03 - coëfficiënt 2).