Persdienst van vice-eersteminister en minister van Landsverdediging Pieter De Crem