25 apr 2014 18:30

Deelname van Defensie aan ontmijningsoperatie OPEN SPIRIT 2014

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de mijnenjager BNS BELLIS in te schakelen in de ontmijningsoperatie OPEN SPIRIT 2014 in de Baltische Zee. 

De mijnenjager en de bemanning van zo'n 45 militairen zullen gedurende twee weken in mei 2014 worden ingezet. Het personeel wordt aangeworven met het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied (KB 03 – coëfficiënt 2).