25 apr 2014 18:29

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht op te starten.

Het gaat om de aankoop van een installatie voor de vernietiging van toxische projectielen, met inbegrip van de bouw, de ingebruikname en het onderhoud van deze installatie.