04 apr 2014 19:56

Vormingsopdracht van Landsverdediging ten voordele van de commandoinstructeurs van het Burundese leger

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om Belgische militairen in te zetten voor een vormingsopdracht ten voordele van de instructeurs van het Burundese leger die commandotechnieken aanleren.

Vijf Belgische militairen zullen aan deze opdracht deelnemen en dit gedurende vijf weken, van oktober tot november 2014. Zij krijgen het statuut in hulpverlening buiten het nationaal grondgebied - KB 03, coëfficiënt 2 toegekend.