28 mrt 2014 17:41

Maritieme escorteopdracht in het kader van de vernietiging van Syrische chemische wapens

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om deel te nemen  aan een maritieme escorteopdracht in het kader van de vernietiging van Syrische chemische wapens. 

In het kader van de verplichte ontmanteling van chemische wapens en installaties werden de Syrische chemische wapens in de Italiaanse haven van Gioia Tauro aan boord van het koopvaardijschip CAPE RAY geladen. Aan boord van het schip, dat daarvoor speciaal is uitgerust, worden de Syrische chemische wapens geneutraliseerd, in principe in de internationale wateren in de oostelijke Middellandse Zee. 

De Belgische deelname bestaat uit de inzet van het fregat LEOPOLD I met een bemanning van 170 militairen. Dat fregat zal de CAPE RAY escorteren tijdens het neutralisatieproces en tijdens de transit naar de locatie waar het residueel chemisch materiaal vanaf eind augustus 2014 gedurende zo'n drie weken zal worden ontladen. 

Het betrokken personeel krijgt tijdens de uitvoering van de opdracht het statuut 
operationele inzet - beschermingsinzet (KB-03 – coëfficiënt 3) en wanneer het gebruik van geweld noodzakelijk blijkt, het statuut operationele inzet - actief gewapende inzet (KB-03 – coëfficiënt 5).