28 mrt 2014 17:39

Belgische deelname aan operatie ATALANTA in 2014

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een fregat in te zetten in het kader van operatie ATALANTA, met zijn bemanning, een Vessel Protection Detachment (VPD), een helikopter Alouette III, een versterkte medische module en de aanwezigheid van militair personeel in de staven. 

Operatie ATALANTA van de Europese Unie bestrijdt sinds 2008 de piraterij in de regio van de Hoorn van Afrika. 

Het personeel aan boord van het fregat Leopold I, het VPD-team ingezet op een koopvaardijschop en het personeel ontplooid in het varend FHQ, zal opereren onder de deelstand in operationele inzet, beschermingsinzet (KB 03 – coëfficiënt 3).

Wanneer tijdens het uitvoeren van de opdracht het gebruik van geweld noodzakelijk blijkt (beoordeling van de commandant van het fregat Leopold I), wordt het personeel aan boord van de Leopold I en het VPD-detachement aan boord van de koopvaardijschepen onder de deelstand in operationele inzet, actief gewapende inzet (KB 03 – coëfficiënt 5) geplaatst.