04 apr 2014 19:59

Bijstandsopdracht ten voordele van Benin in het kader van het behoud van de kwalificaties van hun parachutistencapaciteit

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om Belgische militairen te laten deelnemen aan een bijstandsopdracht ten voordele van het Beninse leger, in het kader van het behoud van de kwalificaties van hun parachutistencapaciteit.  

Er worden parachutesprongen georganiseerd met een C-130. Vierentwintig Belgische militairen zullen tussen 6 en 15 oktober 2014 worden ingezet. Van 11 oktober tot 1 november 2014 zullen drie militairen deelnemen aan de coaching van instructeurs parachuteplooiers. 

De militairen krijgen het statuut in hulpverlening buiten het nationaal grondgebied - KB 03, coëfficiënt 2.