13 mrt 2013 17:19

Huisvesting van de vredegerechten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de huisvesting van de vredegerechten. Die zal op termijn volledig onder de bevoegdheid van de Regie der Gebouwen vallen.

Om de vredegerechten een gepaste huisvesting te geven en de kosten voor alle gemeenten gelijk te maken, plaatst het voorontwerp van wet de huisvesting van de vredegerechten onder de bevoegdheid van de federale overheid. De Regie der Gebouwen zal aldus binnen tien jaar instaan voor de huisvesting van alle vredegerechten.  

De huisvesting van de vredegerechten wordt tot op heden geregeld door de gemeentewet die voorschrijft dat de gemeenten de vredegerechten moeten huisvesten. Niet alle gemeenten staan echter op gelijke voet in voor de kosten en de huisvesting is niet overal evenwaardig. Een centralisering van het beheer onder de bevoegdheid van de Regie der Gebouwen is dus een gepaste oplossing.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.