13 mrt 2013 16:31

Bruikleenovereenkomst tussen de federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot het wetenschappelijk erfgoed van de Nationale Plantentuin van België

De ministerraad keurt het ontwerp van bruikleenovereenkomst goed tussen de federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot het wetenschappelijk erfgoed van de Nationale Plantentuin van België. Dit ontwerp van overeenkomst voert het samenwerkingsakkoord uit tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Fédération Wallonie-Bruxelles met betrekking tot het beheer en de werking van de Nationale Plantentuin van België. 

De Lambermontakkoorden, die op 1 januari 2002 van kracht werden, voorzien dat de eigendom en het beheer van de Plantentuin aan de Vlaamse Gemeenschap worden overgedragen terwijl de collectie federaal blijft. Het wetenschappelijk erfgoed, dat bestaat uit het herbarium en de bibliotheek, moet eigendom blijven van de federale Staat maar zal in bruikleen worden gegeven aan de Plantentuin die Vlaams geworden zal zijn. Het ontwerp van overeenkomst regelt de voorwaarden van de bruikleen en waarborgt de integriteit van de historische collecties.