Persdienst van staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's, Philippe Courard