04 apr 2014 19:55

Oceanografisch onderzoekschip Belgica

De ministerraad neemt kennis van de resultaten van de financieringsstudie voor een nieuw onderzoeksschip en de problemen die het gevolg zijn van de ouderdom van het huidige onderzoeksschip Belgica.

Het oceanografisch onderzoeksschip Belgica viert dit jaar zijn 30ste verjaardag. De Belgica heeft tot nu toe uitstekende diensten geleverd. Het heeft tot de internationale uitstraling van het Belgisch zeewetenschappelijk onderzoek bijgedragen en is nog steeds een onmisbare infrastructuur voor de Belgische mariene onderzoeksgemeenschap. De kans op pannes wordt echter steeds groter op het oude schip. Daarom besliste de ministerraad op 26 april 2013 een financieringsstudie uit te voeren voor de bouw van een nieuw schip. Tijdens de financieringsstudie werd: 

  • de mogelijkheid tot modernisering verder onderzocht
  • een update van de prijs voor een nieuw schip gevraagd
  • verschillende opties nagekeken voor de financiering van een nieuw onderzoeksschip ter vervanging van de huidige Belgica
  • de gebruiksmogelijkheden voor het huidige schip bij vervanging nader bekeken en de timing voor de vervanging van het schip opnieuw bekeken

De beste oplossing is een nieuw onderzoeksschip te bouwen. Het nieuwe onderzoeksschip zal, via een eventuele deelname aan Ocean Facilities Exchange Group, de Belgische onderzoeksgemeenschap toegang geven tot een waaier aan faciliteiten en apparatuur, de mogelijkheid bieden om het onderzochte geografisch gebied aanzienlijk te vergroten en de kosten van transittijden te verminderen.

De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid zal het advies van het Instituut voor Nationale Rekeningen vragen over de ESR-impact op de Belgica II. De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid zal in samenwerking met de minister van Landsverdediging stappen zetten voor de prospectie van technische specificaties om tot een eindbeslissing te komen.