04 apr 2014 19:53

Erkenning van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen voor vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, mininister van Financiën Koen Geens en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een koninklijk besluit goed dat de lijst van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen uitbreidt die in aanmerking komen voor de vermindering van bedrijfsvoorheffing.

De wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die erkend zijn worden voor 80% vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. De wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die erkend zijn, kunnen voor hun tewerkgestelde onderzoekers een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 80% toepassen.

Erkenning vanaf 1 januari 2012:

 • Nationale Proeftuin voor Witloof
 • BB-consult
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
 • Passiefhuis-Platform

Erkenning vanaf 1 januari 2013:

 • Natuurpunt Studie
 • Natagora
 • Brussels Heart Center
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen
 • Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
 • Inagro
 • Vlaams Gebarentaalcentrum
 • Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Observatoire social européen
 • Association pour le droit des Etrangers
 • Belgische Rode Kruis - Transfusion Research Center

Erkenning vanaf 1 mei 2013:

 • Centre de Documentation et de Coordination Sociales - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
 • Agrobeheercentrum Ecokwadraat

(*) De volledige lijst staat in de bijlage bij IIIquater van het WIB 92.