03 apr 2014 17:24

Opname van het SOMA in het Rijksarchief

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een voorontwerp van wet goed dat de integratie beoogt van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) in het Rijksarchief. 

Het voorontwerp wijzigt de administratieve begrippen die gebruikt worden in artikel 419 van de programmawet van 24 december 2002 om zo de integratie van het SOMA in het Rijksarchief te verzekeren. Het letterwoord SOMA wordt bovendien vervangen door CEGESOMA (Centre d'études et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines - Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij).

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de syndicale onderhandeling in het Sectorcomité I. Daarna wordt het voor advies overgemaakt aan de Raad van State.