04 apr 2014 19:57

Overdracht van het personeel van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten van de RKW naar de gemeenschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Sociale Zaken en Gezinnen Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden regelt voor de overdracht van het personeel van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW) naar de gemeenschappen.

Het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten wordt naar de gemeenschappen overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming. Op 1 januari 2015 worden de personeelsleden van de RKW die hun activiteiten uitoefenen bij het FCUD overgedragen naar de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. Het ontwerp regelt de voorwaarden van de overdracht van het personeel van FCUD naar de gemeenschappen. Ze zijn gebaseerd op de principes van het KB van 25 juli 1989 betreffende de ambtenaren van de federale overheidsdiensten.