25 apr 2014 18:29

Benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed met de benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.

Op voorstel van de minister bevoegd voor wetenschapsbeleid:

Nederlandstalige leden:

 • de heer Andreas De Leenheer
 • de heer Peter Grognard
 • de heer Henk Robberecht
 • de heer Dave Sinardet
 • mevrouw Rosette S'Jegers
 • mevrouw Hilde Van Gelder
 • mevrouw Elisabeth Van Eycken
 • de heer Yves Verschueren

Franstalige leden:

 • de heer Hamid Aït Abderrahim
 • mverouw Marie-Paule Delplancke
 • mevrouw Anne Demelenne
 • mevrouw Catherine Gernay
 • de heer Michel Gevers
 • de heer Robert Halleux
 • de heer mevrouw Marie-José Simoen
 • mevrouw Marie-Hélène Ska

Op voorstel van de Vlaamse regering:

 • mevrouw Anne Adams
 • de heer Jo Bury
 • de heer Luc De Simpelaere
 • de heer Ludo Lauwers
 • de heer Ignace Lemahieu
 • de heer André Oosterlinck
 • mvevrouw Caroline Pauwels

Op voorstel van de regering van de Franstalige Gemeenschap:

 • de heer Bruno Delvaux
 • mevrouw Véronique Halloin
 • de heer Yves Poullet
 • de heer Didier Viviers

Op voorstel van de Waalse regering: 

 • de heer Bernard Rentier
 • de heer Vincent Reuter
 • mevrouw Muriel Ruol

Op voorstel van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:

Nederlandstalige:

 • de heer Patrick De Baetselier

Franstalige:

 • de heer Elie Misrachi

Op voorstel van de regering van de Duitstalige gemeenschap:

 • de heer Robert Sporken