14 mrt 2013 12:18

Verlenging van de mogelijkheid voor beroepsbrandweerlui om voorafgaand aan het pensioen verlof te nemen

Op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee de mogelijkheid voor beroepsbrandweerlui om voorafgaand aan het pensioen verlof te nemen wordt verlengd. Die maatregel sluit aan op een beslissing van het kernkabinet van 17 februari 2012.

Op vrijwillige basis zullen de gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, opnieuw,  voor hun beroepsbrandweerlui een verlof voorafgaand aan het pensioen kunnen bieden. De leeftijdsvoorwaarde, die 56,5 jaar bedraagt wanneer het verlof in 2013 aanvangt, zal echter met zes maand toenemen tot deze leeftijd 58 jaar bedraagt in 2016. Om voor dit verlof in aanmerking te komen moet men ook minstens 25 jaar dienst hebben.

Het verlof voorafgaand aan het pensioen wordt eveneens aangepast aan de pensioenhervorming en de nieuwe voorwaarden inzake loopbaanjaren. Een personeelslid van een beroepsbrandweerdienst kan slechts verlof voorafgaand aan het pensioen nemen wanneer hij na afloop ervan recht heeft op vervroegd pensioen.

Er werden overgangsmaatregelen voorzien voor de verlofstelsels die nu nog lopen in de gemeenten.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende de invoering van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van een beroepsbrandweerkorps