13 mrt 2013 18:09

Toelage voor de vzw Kazerne Dossin voor de renovatie van het Belgische memoriaal in Auschwitz

Op voostel van eerste minister Elio Di Rupo kent de ministerraad een toelage toe aan de vzw Kazerne Dossin voor de renovatie van het tentoonstellingsmateriaal van het Belgische memoriaal binnen het staatsmuseum van Auschwitz.

Voor de renovatie van het Belgische memoriaal binnen het staatsmuseum van Auschwitz kent de ministerraad aan de vzw Kazerne Dossin een bijkomende toelage toe in het kader van het Belgische voorzitterschap 2012-2013 van de International Holocaust Remembrance Alliance. Het gaat om een renovatie die buiten het normale onderhoud valt. De toelage valt onder de toelagen die de FOD Kanselarij van de Eerste Minister toekent om informatie- en communicatieprojecten te steunen.