13 mrt 2013 15:30

Handel in zeehondenproducten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed rond de handel in zeehondenproducten. 

Het voorontwerp heft de wet van 16 maart 2007 op betreffende het verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden. Die wet is overbodig als gevolg van  de Europese verordening van 2009 die een verbod voorziet voor de handel in producten van alle zeehondensoorten. Die verordening is immers rechtstreeks van toepassing. Het voorontwerp bepaalt bovendien de sancties voor de overtredingen van de verordening en wijst de bevoegde autoriteit aan voor het controleren en bewaren van de verklaringen voor ingevoerde zeehondenproducten.